Reklamos agentūra » Žodynas » Verslas » Antriniai duomenys (Secondary data)

Antriniai duomenys (Secondary data)

Antriniai duomenys (Secondary data) yra informacija, surinkta ir pateikta ne tiesiogiai tyrimo metu, bet naudojant jau egzistuojančius šaltinius ar duomenų rinkinius. Tai gali būti informacija iš praeities tyrimų, viešai paskelbtų statistikų, anksčiau atlikto marketingo tyrimo rezultatai arba kiti prieinami duomenys.

Antrinių duomenų svarba:
Antriniai duomenys suteikia galimybę naudoti jau sukauptą informaciją be papildomo laiko ir resursų investavimo naujų duomenų rinkimui. Tai leidžia giliau suprasti rinkos tendencijas, vartotojų elgesį ir kitus reikšmingus faktorius be didelių išlaidų.

Antrinių duomenų privalumai:

Platumas: Antriniai duomenys gali apimti didelį kiekį informacijos iš įvairių šaltinių, leidžiant gauti plačią perspektyvą ir supratimą apie tiriamą temą. Pavyzdžiui:

  1. Naudojant socialinių tinklų statistiką, galima gauti įžvalgų apie vartotojų elgesį, poreikius ir pomėgius tam tikroje demografinėje grupėje.
  2. Ekonomikos statistika ir rinkos tyrimai leidžia analizuoti makroekonominius veiksnius ir rinkos tendencijas, padedant suprasti verslo aplinką ir prognozuoti ateities tendencijas.

Ekonomiškumas: Naudojant antrinius duomenis, galima sutaupyti laiko, pinigų ir resursų, kurie būtų panaudoti naujų duomenų rinkimui. Pavyzdžiui:

  1. Analizuojant prieinamus praeities pardavimų duomenis, galima prognozuoti būsimų produktų paklausą ir optimizuoti tiekimo grandinę bei atsargų lygį, nes nereikia atlikti naujų rinkos tyrimų.
  2. Naudojant jau turimus demografinius duomenis, galima sukurti tikslines reklamos kampanijas, geriau atitinkančias potencialių klientų poreikius ir pageidavimus.

Patikimumas: Antriniai duomenys gali būti patikimi, ypač jei jie pateikiami iš oficialių šaltinių arba gerai žinomų institucijų. Pavyzdžiui:

  1. Naudodami oficialius valstybės statistikos departamentų duomenis, galima gauti patikimą informaciją apie gyventojų skaičių, užimtumą, infliaciją ir kitus ekonominius rodiklius.
  2. Analizuojant mokslinius straipsnius ir praeities tyrimų rezultatus, galima remtis moksliniais įrodymais ir teorijomis siekiant padidinti tyrimo patikimumą.

Antriniai duomenys yra svarbus įrankis rinkos analizėje, strateginiame planavime ir sprendimų priėmime, leidžiantis pagrįsti veiksmus ir pasirinkimus remiantis objektyvia ir išsamia informacija.

Reklamos agentūra » Žodynas » Verslas » Antriniai duomenys (Secondary data)

Kaip padidinti pardavimus?

Susisiekite ir gaukite individualų pasiūlymą Jūsų verslui!