Reklamos agentūra » Žodynas » Google Ads » Google Ads politikos atitikimas (Google Ads Policy Compliance)

Google Ads politikos atitikimas (Google Ads Policy Compliance)

Google Ads politikos atitikimas (Google Ads Policy Compliance) yra rinkodaros principas ir praktika, skirta užtikrinti, kad „Google Ads“ reklamos atitiktų „Google“ nustatytas reklamos politikos taisykles ir gaires.

Politikos atitikimo svarba:
Reklamos saugumas – užtikrina, kad reklamos nekliudytų naudotojų saugumui ir privatumui bei neplatintų kenksmingos ar klaidinančios informacijos.
Sveikatos ir medicinos produktai – nustato taisykles dėl sveikatos ir medicinos susijusių produktų reklamavimo, užtikrindamas teisingą informacijos pateikimą ir naudotojų saugumą.
Asmeninė informacija – apsaugo naudotojų privatumą, uždraudžiant reklamuoti asmeninę informaciją be sutikimo ar kitų jų teisių pažeidimo.

Politikos pažeidimas – tai situacija, kai reklama neatitinka „Google Ads“ reklamos politikos, ir ji gali būti atmesta arba sustabdyta.

Reklamos patikrinimas – tai procesas, kurio metu „Google Ads“ automatiškai arba rankiniu būdu tikrina reklamas, siekiant užtikrinti jų atitiktį politikos taisyklėms.

Veiksmai po pažeidimo:
Jei reklama neatitinka politikos taisyklių, gali būti prašoma ją taisyti arba pateikti pakeitimus. Kartais reklama gali būti atmesta arba sustabdyta.

„Google Ads“ politikos atitikimas yra esminis, siekiant užtikrinti, kad reklamos būtų ne tik efektyvios, bet ir saugios bei atitiktų bendruomenės standartus. Tai svarbus žingsnis kuriant etiškas ir į naudotojus orientuotas reklamos kampanijas.

„Google Partner“ pagalba, siekiant „Google Ads“ politikos gairių atitikimo

Kas tai?Google Partner“ yra platforma, skirta reklamos specialistams, siekiantiems padėti kitiems verslams valdyti ir optimizuoti jų reklamos kampanijas „Google Ads“ platformoje. O taip pat spręsti „Google Ads“ politikos gairių atitikimo klausimus.

Svarba: „Google Partner“ agentūros yra sertifikuotos ir patikimos, turinčios gilias žinias apie „Google Ads“ politikos gaires ir geriausias praktikas. Jos gali padėti įmonėms išvengti pažeidimų ir užtikrinti, kad jų reklamos kampanijos atitiktų „Google“ nustatytas taisykles.

Pagrindiniai aspektai:

 1. „Google Partner“ agentūros gali suteikti patarimus ir rekomendacijas, kaip sukurti ir valdyti reklamos kampanijas, kad jos atitiktų „Google Ads“ politikos gaires.
 2. Jos gali teikti informaciją apie reklamos teisės aktus ir apribojimus, leisdamos įmonėms kurti saugias ir efektyvias reklamos strategijas.
 3. „Google Partner“ specialistai nuolat seka naujienas ir atnaujinimus reklamos srityje, todėl gali greitai reaguoti į bet kokius politikos pokyčius ir pritaikyti reklamos kampanijas pagal naujausius reikalavimus.

Privalumai:

 • Gauti profesionalų pagalbą ir patarimus, kaip išvengti politikos pažeidimų ir pagerinti reklamos kampanijų veiksmingumą.
 • Prieiga prie išsamesnės informacijos apie „Google Ads“ politikos gaires ir reikalavimus.
 • Geresnis susipažinimas su „Google“ reklamos platformos funkcijomis ir galimybėmis.

Trūkumai:

 • Kai kurios „Google Partner“ paslaugos gali būti brangesnės nei naudojant kitas reklamos valdymo priemones ar paslaugas.
 • Gali prireikti laiko, kad įmonė įsisavintų ir pritaikytų „Google Partner“ patarimus savo reklamos kampanijoms.

Pasitelkus „Google Partner“ agentūros pagalbą, įmonė gali būti tikra, kad jos reklamos kampanijos veiks efektyviai ir atitiks „Google Ads“ politikos gaires bei reikalavimus. Tai suteikia pasitikėjimą ir ramybę, kad reklamos strategija vykdoma teisingai ir saugiai.

Keletas gairių, ko negalima daryti naudojant „Google Ads“ reklamos platformą:

 1. Netikro turinio ir praktikos taisyklės: „Google Ads“ negalima reklamuoti netinkamo turinio, tokio kaip nesąžiningos praktikos ar neteisėtos veiklos. Tai apima netinkamą elgesį, nepatikimą turinį, įskaitant melagingus pasiūlymus arba teisės aktų pažeidimus.
 2. Draudžiama skatinti diskriminaciją: „Google Ads“ negali būti naudojamas skatinant diskriminaciją dėl rasės, etninės kilmės, religijos, negalios, lyties, amžiaus ar seksualinės orientacijos.
 3. Intelektinės nuosavybės teisių pažeidimai: Negalima skleisti turinio, kuris pažeidžia intelektinės nuosavybės teises, įskaitant autorines teises, prekių ženklus ir kitiems priklausančias turtines teises.
 4. Nepatikimi produktai ar paslaugos: Negalima reklamuoti produktų ar paslaugų, kurie yra pavojingi, nesaugūs arba gali sukelti žalą vartotojams. Tai apima netinkamus vaistus, nepatikimus finansinius produktus ir kitas panašias prekes ar paslaugas.
 5. Nepriimtinas turinys: Draudžiama reklamuoti turinį, kuris skatina arba propaguoja smurtą, netinkamą elgesį arba nepadorų turinį.

Tai tik keletas pavyzdžių. Prieš kurdami reklamą naudodamiesi „Google Ads“, svarbu išsamiai susipažinti su visomis politikos gairėmis, kad būtų išvengta neigiamų padarinių jūsų reklamai ar paskyrų blokavimo. Geriausiai kreiptis į „Google Partner“ reklamos agentūrą.


Skaitykite daugiau („Google reklama“):
Reklamos agentūra » Žodynas » Google Ads » Google Ads politikos atitikimas (Google Ads Policy Compliance)

Kaip padidinti pardavimus?

Susisiekite ir gaukite individualų pasiūlymą Jūsų verslui!