„Facebook“ reklama„Facebook“ reklamų biblioteka („FB Ads Library“)„Google Ads“ reklama„Google Analytics“„Google Keywords planner“ naudojimas (Utilization of Keywords Planner)„Google“ reklamos kampanijos sėkmės faktoriai (Success Factors of Google Ad Campaigns)„Instagram“ reklama (Instagram Advertising)„Memų“ rinkodara (Meme Marketing)„Meta“ antrinės įmonės„RankBrain“ algoritmas„Youtube“ reklama (Youtube advertising)

A

A/B testavimas (A/B Testing)Amžinasis turinys (Evergreen Content)Analitika (Analytics)Antriniai duomenys (Secondary data)Apklausa (Survey)Augimo perlaužimas (Growth Hacking)Aukščiau lanksto linijos (Above the Fold)

B

B2B pardavimai (B2B Sales)B2B reklama (B2B Advertising)B2G (Business To Government)Balso Dalis (Share of Voice)Baltasis dokumentas (White Paper)Bendrinis prekės pavadinimas (Generic name)Bendroji verslo veikla (JV – Joint Venture)Birža (Commodity exchange)BOFUBostono matrica (Boston Matrix)

D

Daugiakanalė rinkodara (Multichannel Marketing)Daugialypiai kanalai (Omnichannel)Demarketingas (Demarketing)Didieji duomenys (Big Data)Diferencijuotas marketingas (Differentiated marketing)Dinaminis turinys (Dynamic Content)Dirbtinis Intelektas (AI – Artificial Intelligence)

E

E. komercija (E-commerce)Efektyvus tekstinių skelbimų kūrimas (Effective Text Ad Creation)El. pašto rinkodara (Email Marketing)Elgesio ekonomika (Behavioral Economics)Emocijų analizė (Sentiment Analysis)

G

GDN reklama (Google Display Network advertising)Geografinis taikymas (Geotargeting)Gimtasis turinys (Native Content)Google Ads ataskaitos ir rodikliai (Google Ads Reporting and Metrics)Google Ads auditorijos segmentavimas (Google Ads Audience Segmentation)Google Ads biudžeto valdymas (Google Ads Budget Management)Google Ads ir Analytics integracija (Google Ad Analytics Integration)Google Ads kampanijos struktūra (Google Ads Campaign Structure)Google Ads kokybės gairės (Google Ads Quality Guidelines)Google Ads konkurentų analizė (Google Ads Competitor Analysis)Google Ads pakartotinė rinkodara (Google Ads Retargeting)Google Ads politikos atitikimas (Google Ads Policy Compliance)Google Ads reklamų optimizavimas (Google Ad Creative Optimization)Google Ads skaidymo testavimas (Google Ads Split Testing)Google Ads tikslinimo galimybės (Google Ads Targeting Options)Google atradimų skelbimai (Google Discovery Ads)Google išmaniosios kampanijos (Google Smart Campaigns)Google paieškos skelbimai (Google Search Ads)Google Partneris (Google Partner)Google Prekybos Centras (Google Merchant Center)Google prisitaikantys paieškos skelbimai (Google Responsive Search Ads)Google programėlių skelbimai (Google App Ads)Google reklamos aukciono strategijos (Google Ad Bidding Strategies)Google reklamos kaina (Google Advertising Price)Google reklamos konversijų sekimas (Google Ad Conversion Tracking)Google reklamos paslaugos (Google Advertising Services)Google reklamų algoritmai (Google Advertisement Algorithms)Google reklamų aukcionas (Google Ad Auction)Google reklamų kokybės įvertinimas (Google Ad Quality Score)Google reklamų raktiniai žodžiai (Google Ad Keywords)Google skelbimai (Google Ads)Google skelbimų plėtiniai (Google Ad Extensions)Google vaizdo skelbimai (Google Display Ads)Google video skelbimai (Google Video Ads)Google vietinių paslaugų skelbimai (Google Local Services Ads)Gyvavimo vertė (LTV – Lifetime Value)

H

HTML 5 (HyperText Markup Language 5)

Į

Įeinanti nuoroda (Inbound Link)Įeinanti, sudominanti rinkodara (Inbound Marketing)Įmonės identitetas (Corporate identity)Įsigijimo kaina (CPA – Cost Per Acquisition)Įsitraukimas (Engagement)

I

Ilgos reikšmės raktiniai žodžiai (Long-Tail Keywords)Infografikai (Infographic)Integruotos marketingo komunikacijos (IMC – Integrated marketing communications)Interaktyvi reklama (Interactive advertising)Internetinė prekyba (Online Shopping)Internetinės reputacijos valdymas (ORM – Online Reputation Management)Internetinis seminaras (Webinar)Investicijų grąža (ROI – Return On Investment)Išeities rodiklis (Exit Rate)Išėjimo intensyvumo metodas (Exit Intent)Išlaidos arba kaštai (Costs)Iššokantys Pranešimai (Push Notification)

J

Jaunimo rinkodara (Youth Marketing)

K

Kaina už įsitraukimą (CPE)Kaina už tūkstantį parodymų (CPM)Kaip gauti klientų? (How to Get New Clients)Kapitalo išlaidos (CapEx)Karštųjų taškų žemėlapis (Heatmap)Kiekybiniai duomenys (Quantitative Data)Kliento kelias (Customer Journey)Kliento patirtis (CX – Customer Experience)Kliento pritraukimo kaštai (CAC)Kliento suasmeninimas (Customer Personalisation)Klientų aptarnavimas (Customer Service)Klientų atsiliepimų svarba (Importance of Customer Feedback)Klientų išlaikymas (Customer Retention)Klientų ryšių valdymas (CRM – Customer Relationship Management)Kognityvinė apkrova (Cognitive Load)Kohortų analizė (Cohort Analysis)Koncentruotas marketingas (Concentrated marketing)Konkurentų reklamos analizė (Competitor Advertisement Analysis)Konsoliduotos pajamos (Consolidated Income)Kontekstinė reklama (Contextual Advertising)Konversija (Conversion)Konversijos didinimas (Conversion optimization)Konversijos kanalas (Conversion Funnel)Konversijos rodiklis (Conversion Rate)Kryžminės platformos rinkodara (Cross-Platform Marketing)Kūrybinės reklamos idėjos (Creative Advertisement Ideas)Kvietimas veiksmui (CTA – Call to Action)

L

Laikas puslapyje (Time on Page)Laikinas turinys (Ephemeral Content)Laiko nuosavybė (Time Decay)Lašelinė kampanija (Drip Campaign)Leidimų Rinkodara (Permission Marketing)

M

Marketingas (Marketing)Marketingo automatizavimas (marketing automation)Mąstymo lyderystė (Thought Leadership)Mąstymo pradininkas (Thought Starter)Mažieji nuomonės formuotojai (Micro-Influencer)Mikro-momentas (Micro-Moment)Minimaliai gyvybingas produktas (MVP – Minimum Viable Product)Mobilioji optimizacija (Mobile Optimization)Mobilioji reklama (Mobile Advertising)MOFU

N

Natyvinė reklama (Native Advertising)Naudingumas arba patogumas (Usability)Nediferencijuotas marketingas (Undifferentiated marketing)Nemokama ir mokama (Freemium)Nestandartinė reklama internete (Non-Standard Online Advertising)Neto Rekomendacijų Įvertinimas (NPS – Net Promoter Score)Neuromarketingas (Neuromarketing)Nulinės dienos paleidimas (Zero-Day Launch)Nuomonės formuotojų rinkodara (Influencer marketing)Nuorodos (Links)

O

Operacinės išlaidos (OPEX)Organinis pasiekiamumas (Organic Reach)

P

Pagrindinis vizualinis elementas (Key Visual – KV)Paieškos rezultatų puslapis (SERP)Paieškos sistemos optimizavimas (SEO)Paieškos sistemų rinkodara (SEM – Search Engine Marketing)Paieškos užklausa (Search Query)Pakartotinė komunikacija (Remarketing)Pakartotinė rinkodara (Retargeting)Pakartotinės rinkodaros strategijos (Retargeting Strategies)Paklausos kūrimas (Demand Generation)Pakreiptasis tunelis (Upside Down Funnel)Panašios auditorijos (LookALike)Papildomo pardavimo metodas (Cross-Selling)Papildomo pardavimo strategija (Upselling)Pardavimų didinimo strategijos (Sales Increase Strategies)Parodymai (Impressions)Partizaninis marketingas (Guerilla Marketing)Partnerystės rinkodara (Affiliate)Pasakojimas (Storytelling)Pasibuvimo laikas (Dwell Time)Paspaudimai (Clicks)Paspaudimo kaina (CPC – Cost per Click)Paspaudimų ir parodymų santykis (CTR – Click-Through Rate)Patirtis, Ekspertizė, Autoritetingumas ir Patikimumas (E-E-A-T)Pertvarkanti inovacija (Disruptive Innovation)Pirkimo kelio analizė (Buyer journey analysis)Pirminiai duomenys (Primary data)Pokalbių robotas (Chatbot)Potencialių klientų pritraukimas (Lead Generation)Pozicionavimas (Positioning)Praradimo rodiklis (Churn Rate)Prekės vertė (Brand Equity)Prekės ženklas (Branding)Prekės ženklo autentiškumas (Brand authenticity)Prekinio ženklo rėmimas (Brand Advocacy)Prekių skelbimai Google Ads (Google Shopping Ads)Prisitaikantis dizainas (Responsive Design)Pristatymo puslapis (Landing Page)Procentų skaičiuoklė (Percentage Calculator)Produkto reklama (Product Ad)Prognozuojamoji analitika (Predictive Analytics)Programinė įranga, kaip paslauga (SaaS – Software as a Service)Puslapio optimizavimas (Landing Page Optimization)

Q

QR kodas (QR Code)

R

Raktažodžiai (KeyWords)Raktažodžių tankis (Keyword Density)Reklama kaip pardavimo įrankis (Advertisement as a Sales Tool)Reklamos ataskaitų analizė (Advertisement Report Analysis)Reklamos auditorija (Advertising audience)Reklamos biudžetų valdymas (Advertisement Budget Management)Reklamos formatų analizė (Advertisement Format Analysis)Reklamos grupių optimizavimas (Advertisement Group Optimization)Reklamos investicijų grąža (ROAS) arba Reklamos išlaidų grąža (ROAS)Reklamos ir vartotojo patirtis (Advertisement and User Experience)Reklamos kainų optimizavimas (Advertisement Price Optimization)Reklamos metrikų svarba (Importance of Advertisement Metrics)Reklamos sertifikatai (Advertising Certificates)Reklamos strategija (Marketing Strategy)Reklamos suvokimas skirtingose rinkose (Advertisement Perception in Different Markets)Reklamos tekstas: kaip pritraukti dėmesį (Advertisement Text: How to Attract Attention)Reklamų atitikimas sezoniškumui (Advertisement Compliance with Seasonal Changes)Reklamų biudžeto prognozavimas (Advertisement Budget Forecasting)Reklamų iššūkiai ir sprendimai (Advertisement Challenges and Solutions)Reklamų kampanijų planavimas (Advertisement Campaign Planning)Reklamų laiko nustatymas (Advertisement Timing Adjustment)Reklamų poveikio matavimo įrankiai (Advertisement Impact Measurement Tools)Reklamų testavimo metodologijos (Advertisement Testing Methodologies)Reklamų tikslinimas (Advertisement Targeting)Reklamų transliavimas socialiniuose tinkluose (Advertisement Distribution on Social Networks)Remiamasis turinys (Sponsored Content)Rinka (Market)Rinkodaros kompleksas (Marketing complex)Rinkos dalis (Market Share)Rinkos tyrimas (Market Research)

S

Savanoriškas sutikimas (Opt-In)Savitarnos rinkodara (self-service marketing)Segmentacija (Segmentation)SEO reklama (SEO advertising)SHA-256 algoritmas (SHA-256 Algorithm)Sinergija (Synergy)Skaitmeninė išorinė reklama (angl. Digital Out Of Home – DOOH)Skaitmeninė reklama (Digital Advertising)Skanus turinys (Snackable Content)Skelbimų pasirinkimo frazės (Advertisement Selection Phrases)Skelbimų poveikio vertinimas (Advertisement Impact Assessment)Sklandus atsiskaitymas (Frictionless Checkout)Slaptas langas (Incognito Window)Smagračio rinkodara (Flywheel Marketing)Socialinė komercija (Social Commerce)Socialinė reklama (Social Advertising)Socialinės žiniasklaidos platformos (angl. Social Media – SoMe)Socialinis įrodymas (Social Proof)Socialinis klausymasis (Social Listening)Socialinių tinklų marketingas (SMM – Social Media Marketing)Spustelėjimų sukčiavimas (Click Fraud)SSGG (SWOT) analizė (SWOT Analysis)Startuolis (Startup)Suasmeninimas (Personalisation)Svarbaus lyderio nuomonė (KOL – Key Opinion Leader)Svarbiausi veiklos rodikliai (KPI – Key Performance Indicator)

Š

Švytuoklės rodikliai (Vanity Metrics)

T

Taikymas pagal demografiją (Demographic Targeting)Taikymas pagal elgesį (Behavioral Targeting)Tamsusis (arba nevienodai identifikuojamas) socialinis srautasTamsusis skelbimas (Dark Post)Tarpusavio skolinimas (P2P – Peer to Peer)Tavo pinigai tavo gyvenimas (YMYL – Your Money Your Life)Tendencijų gaudymas (Trendjacking)Tikslinė auditorija (Target Audience)Tikslinė reklama (Targeted Advertisement)Tikslinė rinka (Target market)Tinklapio duomenų kopijavimas (Web Scraping)TOFUTrumpas ir įtaigus pristatymas (Elevator Pitch)Turinio rinkodara (Content Marketing)Turinio valdymo sistema (CMS – Content Management System)

U

Unikalus lankytojas (Unique Visitor)Unikalus pardavimo pasiūlymas (USP – Unique Selling Proposition)UTM (Urchin Tracking Module)Užmokestis už paspaudimus (PPC – Pay-Per-Click)Užtarnauta žiniasklaida (Earned Media)

V

Vaizdinė reklama (Visual Advertisement)Vaizdinės reklamos tinklai (Display Advertisement Networks)Vaizdo įrašų SEO (Video SEO)Vartotojas vartotojui (C2C – Consumer To Consumer)Vartotojas verslui (C2B – Consumer To Business)Vartotojas vyriausybei (C2G – Consumer To Government)Vartotojo patirtis (UX – User Experience)Vartotojų persona (Buyer Persona)Vartotojų sugeneruotas turinys (UGC – User-Generated Content)Verslas (Business)Verslas vartotojui (B2C – Business to Consumer)Verslas verslui (B2B – Business to Business)Verslo pardavimai (Business Sales)Verslo plėtra (Business growth)Vertės pasiūlymas (Value Proposition)Video reklamos efektyvumas (Video Advertisement Effectiveness)Video reklamos kūrimas (Video Advertisement Creation)Viralumas (Virality)Virš linijos (ATL – Above The Line)Virtualus renginys (Virtual Event)Virusinė rinkodara (Viral Marketing)Visuminė rinkodara (Holistic Marketing)Vizualinis identitetas (angl. Visual ID – Visual Identity)VUCA – Nestabilumas (Volatility), Nesaugumas (Uncertainty), Kompleksiškumas (Complexity) ir Neaiškumas (Ambiguity)Vyriausybė vartotojui (G2C – Government To Consumer)Vyriausybė verslui (G2B – Government To Business)

X

XML Svetainių Žemėlapis (XML Sitemap)

Ž

Žaidiminimas (Gamification)Žiniasklaidos rinkodara žodžiu (WOMM – Word of Mouth Marketing)

Z

ZMOT faktorius (Zero Moment of Truth)