Reklamos agentūra » Žodynas » Verslo rodikliai » Investicijų grąža (ROI – Return On Investment)

Investicijų grąža (ROI – Return On Investment)

Investicijų grąža (ROI – Return On Investment) yra finansinės analizės rodiklis, leidžiantis įvertinti pelningumą ar nuostolingumą investicijų projektuose. Šis rodiklis apskaičiuojamas dalinant gautą pelną iš investicijos išlaidų. ROI suteikia investuotojams ar verslo vadovams aiškų vaizdą apie tai, kaip sėkmingai naudojamos investicijos ir ar jos atneša pelną. Tai svarbus įrankis strateginių sprendimų priėmimui ir verslo veiklos efektyvumo vertinimui.

ROI formulė:
ROI = Pelno arba Nuostolių suma / Pradinė investicija x 100%.

Pelno arba Nuostolių suma – yra skirtumas tarp gautos naudos (pelno) ir pradinės investicijos.
Pradinė investicija – yra suma, kurią investatove.

Gautas rezultatas išreiškiamas procentais, kurie parodo investicijos pelningumą arba nuostolingumą. Tai yra svarbus rodiklis vertinant investicijų efektyvumą. Be to, verslui aktualu skaičiuoti ne tik ROI, dažnai yra vertinami tarpiniai rezultatai ir atliekami kiti skaičiavimai, pvz. kai kurios įmonės dažnai atlieka PVM skaičiavimus arba procentų apskaičiavimą, todėl naudojasi patogiomis skaičiuoklėmis.

ROI poveikis verslo sprendimų priėmimui

ROI vertinimas yra esminis veiksnys verslo sprendimų priėmimo procese ir strategijos formavime. Investicijų grąžos duomenys gali būti naudojami kaip svarbus pagrindas, leidžiantis verslo lyderiams priimti informuotus sprendimus ir nustatyti ateities kryptis.
Vienas iš svarbiausių būdų, kaip ROI paveikia sprendimų priėmimą, yra suteikiantis aiškų supratimą apie tai, kur investicijos gali būti efektyviausios ir kokios veiklos gali turėti didžiausią įtaką verslo pelningumui. Remiantis ROI duomenimis, verslo lyderiai gali identifikuoti ir prioritizuoti projektus ar veiklas, kurios gali suteikti didžiausią grąžą investicijoms.
Be to, investicijų grąžos vertinimas taip pat padeda įvertinti riziką ir sugriežtinti sprendimus, siekiant maksimizuoti pelną ir sumažinti nuostolius. Įvertinant ROI, verslo vadovai gali nustatyti, kokie projektai ar iniciatyvos gali būti pelningiausi ir saugiausi ilguoju laikotarpiu, ir priimti sprendimus, atsižvelgdami į šiuos faktus.
Be to, investicijų grąžos duomenys gali būti naudojami kaip pagrindas kurti naujas verslo strategijas ir nustatyti naujus verslo tikslus.

Remiantis ROI rodikliais ir vertinant galimus rezultatus, verslo lyderiai gali:

 1. Nustatyti naujas verslo galimybes.
 2. Plėsti verslą į naujas sritis.
 3. Įdiegti inovatyvias technologijas, siekiant didesnio pelningumo ir konkurencinio pranašumo.
 4. Gerinti darbuotojų padėti per darbo aplinkos gerinimą, atlyginimus ir kt.
 5. Tobulinti klientų aptarnavimą. Investuojant į klientų aptarnavimo sistemas ar personalizacijos įrankius.
 6. Investuoti į procesų automatizavimą ar įrangos modernizavimą gali padėti sumažinti sąnaudas ir padidinti verslo pelną.
 7. Identifikuoti efektyviausias reklamos ir rinkodaros priemones, jas stiprinti, o mažiau efektyvių – atsisakyti.

Taigi, ROI vertinimas ne tik padeda verslo lyderiams priimti informuotus sprendimus, bet ir formuoja pagrindą verslo strategijoms tobulinti ir naujoms kryptims nustatyti, siekiant ilgalaikio sėkmės ir augimo.

Atvejai, kai ROI skaičiavimais priimti sprendimai – nebūtinai teisingi:

 • Netikslus reklamos kanalų vertinimas. Atsisakoma visų tiesiogiai nepelningų reklamos kampanijų. Jeigu verslo atstovai nėra marketingo specialistai, jie gali atsisakyti kažkurių kanalų ar kampanijų. Tačiau geri marketingo specialistai žino, kad ne visos reklamos konvertuoja po pirmo paspaudimo, todėl atsisakius dalies kampanijų, bendras rezultatas nebus toks pat. Reikia mokėti tinkamai įvertinti (matuoti reklamos kanalų persidengimą, asistuojančias konversijas ir kt.).
 • Per daug dėmesio skiriant trumpalaikiams rezultatams. Kartais įmonės gali priimti sprendimus, nesiekdamos ilgalaikio pelningumo, o tik stengdamasi maksimizuoti nedidelį laikinąjį ROI. Toks požiūris gali nepaisyti ilgalaikių investicijų grąžos galimybių ar klientų santykių plėtros potencialo.
 • Pervertinti ar nepakankamai įvertinti netiesioginį poveikį. ROI skaičiavimai dažnai neįvertina visų netiesioginių veiksnių, kurie gali turėti ilgalaikį poveikį verslui. Pavyzdžiui, investicijos į prekių kokybės gerinimą gali padidinti klientų lojalumą ir ilgalaikę rinkos poziciją, tačiau šie rezultatai gali būti sunkiai išmatuojami tiesioginiu ROI metodu.
 • Ignoruojama ilgalaikė strategija dėl trumpalaikio pelno. Kartais kompanijos gali priimti sprendimus, kurie pirmiausia optimizuoja trumpalaikį pelną, neatsižvelgdamos į ilgalaikį verslo tvarumą ar klientų pasitenkinimą. Tai gali lemti ilgalaikę žalą ir sumažinti bendrą verslo vertę.
 • Neteisinga duomenų interpretacija. Klaidingai suprantami arba neteisingai interpretuojami ROI duomenys gali vesti į neteisingus sprendimus. Svarbu atidžiai įvertinti visus duomenis ir kontekstą prieš priimant svarbius verslo sprendimus.

Taigi, ROI rodiklis yra vienas iš dažniausiai taikomų versle, tačiau vienas pats skaičius dar neparodo visos esmės. Reikia gilintis į detales, kaip susiję procesai, priemonės ir tik tada daryti sprendimus. Be to – dažna klaida, kad sprendimai priimami iš trumpo laikotarpio ROI, kai tuo tarpu imant ilgą laikotarpį, tas pats ROI gali būti, kad ir kelis kartus geresnis (dėl sezoniškumo, reklamos kampanijų laikotarpio, uždelsto veikimo ir efekto).

Reklamos agentūra » Žodynas » Verslo rodikliai » Investicijų grąža (ROI – Return On Investment)

Kaip padidinti pardavimus?

Susisiekite ir gaukite individualų pasiūlymą Jūsų verslui!