Reklamos agentūra » Žodynas » Reklama » Prekės vertė (Brand Equity)

Prekės vertė (Brand Equity)

Prekės vertė (angl. Brand Equity) yra unikalus prekės arba prekinio ženklo vertinimo ir suvokimo lygis – vartotojų arba rinkos atžvilgiu. Tai atspindi – kiek stiprus, įsimintinas ir palankus yra vartotojų požiūris į konkrečią prekę arba prekinį ženklą.

„Brand Equity“ formulė:
„Brand Equity“ = (Prekės pažinimas + Asociacijos su preke + Suvedama kokybė + Lojalumas) x Bendra rinkos padėtis.

Vienas iš labiausiai naudojamų metodų vertinant „Brand Equity“ yra „Kellerio“ modelis:

  1. Rezonansas (angl. Resonance): Atkreipia dėmesį į tai, kaip stipriai vartotojai siejasi su prekės ženklu ir kaip stipriai jie jį vertina, įtraukdami į jį savo gyvenimą.
  2. Prekės ženklo atsakas (angl. Brand response): Matuoja vartotojų pasiryžimą pasirinkti konkrečią prekę ar prekės ženklą kiekvieną kartą, kai atsiranda galimybė.
  3. Prekės ženklo prasmė (angl. Brand meaning): Atkreipia dėmesį į tai, kokie teigiami ir unikalūs prekės ženklo suvokimo aspektai yra svarbūs vartotojams.
  4. Prekės ženklo tapatybė (angl. Brand identity): Įvertina, kiek gerai vartotojai pažįsta prekę ar prekinį ženklą.

Kiekvienas iš šių elementų yra vertinamas skirtingais metodais, tokiais kaip apklausos, tyrinėjimai, stebėjimai rinkoje ir kt. Taip pat gali būti naudojami finansiniai rodikliai, tokie kaip pelningumas, norint įvertinti prekės vertę rinkoje ir jos įtaką vartotojams.

Prekės vertės nustatymas „Kellerio“ modeliu

Tai nėra tik finansinė metrika, bet ir kompleksinis vertinimas, atspindintis, kaip prekė arba prekinis ženklas yra priimamas ir vertinamas vartotojų akimis. Aukštas prekės vertės lygis gali lemti didesnę rinkos dalį, lojalių vartotojų būvį ir sėkmingą ilgalaikį verslo vystymąsi, patikimą prekės ženklui.

Prekės vertės didinimas, išlaikymas ir gerinimas

Kas daro įtaką prekės vertei ir ką būtina nuolat taikyti?

Prekės vertės aspektas Nuolatinis tobulinimas Nuolatinė reklama
Rezonansas ± ±
Prekės ženklo atsakas ± ±
Prekės ženklo prasmė + ±
Prekės ženklo tapatybė +

Reikšmės:

Žymėjimas Reikšmės aprašymas
+ Būtina priemonė.
Nebūtna priemonė.
± Iš dalies būtina (dažniausiai su tam tikromis ribomis ar sąlygomis).

Paaiškinimas:

  • Nuolatinis tobulinimas – reiškia būtinybę nuolat gerinti prekės kokybę, kainą, inovacijas ar tiesiog vartotojų aptarnavimo kokybę ir gerą vartotojų patirtį.
  • Nuolatinė reklama (arba PR – viešieji ryšiai) – reiškia ar būtina nuolat dėti papildomas pastangas ir išteklius, jog konkretus prekės ženklo aspektas būtų ir toliau palaikomas arba vystomas.

Rekia pagalbos su prekės ženklo stiprinimu?

Susisiekite!
Reklamos agentūra » Žodynas » Reklama » Prekės vertė (Brand Equity)

Kaip padidinti pardavimus?

Susisiekite ir gaukite individualų pasiūlymą Jūsų verslui!