Reklamos agentūra » Reklama

Pozicionavimas (Positioning)

Pozicionavimas (Positioning) yra rinkodaros strategija, skirta sukurti ir užimti aiškią, unikalią ir pageidaujamą vietą tikslinės

Demarketingas (Demarketing)

Demarketingas (Demarketing) yra strateginė rinkodaros taktika, skirta sumažinti paklausą arba susilaikyti nuo didesnio produkto ar

Apklausa (Survey)

Apklausa (Survey) yra tyrimo metodas, kuriuo renkami duomenys iš tiriamosios grupės dalyvių, siekiant gauti informaciją