Reklamos agentūra » Žodynas » Reklama » SSGG (SWOT) analizė (SWOT Analysis)

SSGG (SWOT) analizė (SWOT Analysis)

SSGG (SWOT) analizėSSGG analizė (SWOT Analysis) yra strateginė planavimo priemonė, skirta įvertinti organizaciją ar projektą, identifikuoti jo stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes. Ši analizė padeda suformuoti aiškų vaizdą apie esamą situaciją ir nustatyti strateginius tikslus ateities plėtrai.

SWOT analizė yra svarbus įrankis planuojant verslo strategiją, leidžiantis išnaudoti esamas stiprybes, mažinti silpnybes, pasinaudoti galimybėmis ir apsisaugoti nuo galimų grėsmių. Tai suteikia išsamią perspektyvą ir pagrindą priimant informuotus sprendimus organizacijos ar projekto vystymosi klausimais. Tokia analizė tinka tiek jau veikiančiam verslui, tiek kuriant naują verslą ir turint tik pirminę verslo idėją, įgyvendinant reklamos strategiją arba pavyzdžiui vykdant efektyvią Google reklamą.

SWOT schemos komponentai:
Stiprybės (Strengths): Teigiami veiksniai, kurie organizacijai ar projektui suteikia konkurencinį pranašumą.
Silpnybės (Weaknesses): Veiksniai, kurie gali trukdyti organizacijos ar projekto sėkmei, trūkumai arba ribojimai.
Galimybės (Opportunities): Teigiami veiksniai, kurie gali pasireikšti ateityje ir būti naudingi organizacijai ar projektui.
Grėsmės (Threats): Neigiami veiksniai, kurie gali kilti ir turėti neigiamą poveikį organizacijai ar projektui.

SWOT analizė

SWOT (SSGG) analizė padeda įvertinti įmonės padėtį savo ir rinkos atžvilgiu. Tai gali būti naudojama įvairiuose verlo vystymo etapuose, o taip pat plačiau naudojamos ruošians verslo planą.

SWOT analizės stiprybės (vidinės) SWOT analizės silpnybės (vidinės)
Ką darote geriau už konkurentus?
Kokius turite patikimus išteklius (partnerius, priemones ar kt.)?
Kokias stiprybes pastebi jūsų klientai?Jūsų išskirtiniai laimėjimai, pasiekimai?
Kokius trūkumus galėtumėte tobulinti?
Kokių išteklių jums trūksta? Art urite nepatikimų išteklių?
Kokius jūsų trūkumus pastebi klientai?
SWOT analizės  galimybės (išorinės) SWOT analizės grėsmės (išorinės)
Kokias turite išorines galimybės ar išteklius, kurių neišnaudojate?
Iš kokių verslo tendencijų galėtumėte išgauti naudos?Gal matote neišnaudotų verlo nišų?
Kokios išorinės grėsmės gali jums pakenkti?
Ką jūsų konkurentai daro teisingai, ko jūs nedarote?

Sėkmingai užpildyti SSGG analizę galima išsamiai atsakant į klausimus, kiekvienoje skiltyje, taip įvertinant verslo stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes.

Naudingi SWOT analizės patarimai

Norėdami kokybiškai užpildyti SSGG analizę, galite pasinaudoti nurodytais patarimais.

 1. Būkite konkretūs: SWOT analizėje būtina tiksliai identifikuoti stipriąsias ir silpnąsias puses. Vietoj bendrinių frazių, pvz., „geras klientų aptarnavimas“, naudokite konkrečius rodiklius, pvz., „vidutinis atsakymo laikas – 2 minutės“.
 2. Pradėkite nuo galo: Nustatykite norimus tikslus ir tuomet analizuokite, kaip dabartinės stiprybės ir silpnybės gali paveikti šių tikslų pasiekimą. Tai padės sutelkti dėmesį į svarbiausius veiksnius.
 3. Dirbkite kartu: Organizuokite grupės sesijas, kuriose dalyvautų įvairių sričių specialistai. Įvairūs požiūriai padės išsamiau ir objektyviau įvertinti situaciją.
 4. Analizuokite konkurentus: Atlikite konkurentų SWOT analizę. Sužinokite jų stiprybes, silpnybes, galimybes ir grėsmes, kad galėtumėte efektyviau konkuruoti ir rasti naujų galimybių.
 5. Periodiškai atnaujinkite analizę: Rinkos sąlygos keičiasi, todėl svarbu reguliariai atnaujinti SWOT analizę, kad išliktumėte konkurencingi ir laiku reaguotumėte į pokyčius.
 6. Naudokite duomenis ir faktus: Remkitės objektyviais duomenimis, kad išvengtumėte subjektyvių vertinimų. Tai padidins analizės patikimumą ir padės priimti geresnius sprendimus.
 7. Prioritetuokite veiksmus: Iš SWOT analizės išplaukiančius veiksmus suskirstykite pagal svarbą ir skubumą. Tai padės efektyviai paskirstyti išteklius ir susitelkti į svarbiausius aspektus, užtikrinant strategijos sėkmę.

Laikydamiesi šių patarimų, galėsite efektyviau panaudoti SWOT analizę ir priimti geriau pagrįstus sprendimus savo organizacijos naudai.

Netinka SSGG analizė? Kokį kitą verslo analizės metodą pasirinkti?

Kada ir kokį verslo analizės metodą pasirinkti?

Verslo analizės metodas Didelėms įmonėms Investicijų prioritetams Konkurencingose nišose Plėtrai Išorės veiksniams
SWOT analizė + + + + +
Bostono matrica + + ± +
Porterio penkių jėgų analizė + ± + ± +
Ansoffo matrica + ± + ±
PEST analizė + ± + ± +

Reikšmės:

Žymėjimas Reikšmės aprašymas
+ Tinka.
Netinka.
± Iš dalies tinka (dažniausiai su tam tikromis ribomis ar sąlygomis).

Bostono konsultantų grupės matrica (BCG matrica):

Privalumai:

 • Suteikia supratimą apie įmonės verslo vietas ir galimus investicijų prioritetus.
 • Padeda identifikuoti įmonės produktų ar paslaugų potencialą rinkoje ir investicijų efektyvumą.

Trūkumai:

 • Galimas pernelyg didelis supaprastinimas, ignoruojant kompleksines rinkos sąlygas ir konkurenciją.
 • Nepaisoma rinkos dinamikos ir pokyčiai gali lemti netikslų vertinimą.

Kada naudoti Bostono matricą?

Tinka didelėms įmonėms su skirtingomis verslo sritimis. Naudojama nustatant investicijų prioritetus ir įvertinant produktų ar paslaugų portfelį.

Porterio penkių jėgų analizė:

Privalumai:

 • Padeda suprasti įmonės konkurencinę aplinką ir identifikuoti įvairias įmonės veiklos rizikas ir galimybes.
 • Suteikia išsamių įžvalgų apie įmonės pranašumus ir konkurencinį pranašumą.

Trūkumai:

 • Gali nepakankamai atsižvelgti į naujus rinkos dalyvius ir kitus veiksnius, kurie gali paveikti konkurenciją.
 • Per didelis dėmesys konkurencijai gali užmaskuoti kitus svarbius verslo veiksnius, tokius kaip klientų poreikiai ar reguliavimo klausimai.

Kada naudoti Porterio penkių jėgų analizę?

Tinka įmonėms, veikiančioms konkurencingose rinkose su daug konkurentų. Naudojama suprantant konkurencinę aplinką ir identifikuojant rizikas bei galimybes.

Ansoffo matrica:

Privalumai:

 • Padeda identifikuoti ir vertinti galimus verslo plėtros būdus, pavyzdžiui, produktų rinkos plėtrą arba įžengimą į naujas rinkas.
 • Suteikia įmonėms strateginį orientyrą ir padeda pasirinkti tinkamą plėtros strategiją.

Trūkumai:

 • Gali būti sudėtinga tiksliai nustatyti rinkos potencialą ir įvertinti įmonės gebėjimą įgyvendinti naujas strategijas.
 • Nepakankamai atsižvelgiama į išorinius veiksnius, tokius kaip rinkos pokyčiai ar reguliavimas.

Kada naudoti Ansoffo matricą?

Tinka įmonėms, kurios siekia plėsti veiklą ar rinkos dalį. Naudojama vertinant verslo plėtros galimybes ir strategiją.

PEST analizė (Politinių, Ekonominių, Socialinių ir Technologinių veiksnių analizė):

Privalumai:

 • Padeda identifikuoti išorinius veiksnius, kurie gali turėti įtakos įmonės veiklai ir strategijai.
 • Suteikia supratimą apie plačią verslo aplinką ir potencialias grėsmes bei galimybes.

Trūkumai:

 • Nepakankamai įvertinamas vidinis įmonės veiksnys ir stiprybės, kurios gali būti svarbios strategijos formavimui.
 • Gali būti sunku tiksliai įvertinti kai kuriuos išorinius veiksnius ir jų poveikį.

Kada naudoti PEST analizę?

Tinka bet kokio dydžio įmonėms ir bet kurioje pramonėje ar sektoriuje. Naudojama įvertinant išorinius veiksnius, galinčius paveikti įmonės veiklą ir strategiją.

Reklamos agentūra » Žodynas » Reklama » SSGG (SWOT) analizė (SWOT Analysis)

Kaip padidinti pardavimus?

Susisiekite ir gaukite individualų pasiūlymą Jūsų verslui!