Reklamos agentūra » Žodynas » Reklama » Marketingas (Marketing)

Marketingas (Marketing)

Marketingas (Marketing) yra verslo veikla, skirta suprasti rinkos poreikius ir norus bei kurti, pristatyti bei platinti produktus ar paslaugas, kad būtų patenkinami vartotojų poreikiai. Tai apima įvairias veiklas nuo rinkos tyrimų ir prekės kūrimo iki reklamos, pardavimų bei klientų aptarnavimo. Marketingas yra esminė verslo strategija, siekiant pritraukti naujus klientus, palaikyti esamus santykius su jais ir užtikrinti verslo sėkmę.

Rinkodaros ciklas:
Marketingo ciklas yra strateginė schemos interpretacija, parodanti, kaip produktas ar paslauga būna suprantama ir priimama rinkoje. Tai apima keturis pagrindinius etapus: prekės kūrimas, prekybos plėtra, rinkos konsolidacija ir kainų konkurencija.

Prekės kūrimas – tai procesas, kurio metu kuriama arba pritaikoma prekė ar paslauga, kad ji atitiktų rinkos poreikius ir pageidavimus.
Prekybos plėtra – tai etapas, kai prekė pristatoma į rinką ir skatinami pirmieji pardavimai. Įprastai naudojami tradicinai reklamos kanalai („Faebook“ reklama, „Google“ reklama ir kt.) arba netradicinė reklama.
Rinkos konsolidacija – tai procesas, kuris siekia užtikrinti produkto ar paslaugos stabilų pozicionavimą rinkoje ir klientų lojalumą.
Kainų konkurencija – tai pastangos palaikyti konkurencingą kainą, kad būtų galima konkuruoti rinkoje ir užtikrinti pelningumą.
Rinkodara įgalina verslą kurti ryšius su klientais, sukurti prekės ar paslaugos vertę ir stiprinti verslo pozicijas rinkoje. Tai yra svarbi veikla, prisidedanti prie verslo augimo ir sėkmės.

Kas yra geras verslo marketingas?

Geras verslo marketingas yra integrali ir esminė verslo veiklos dalis, kuri orientuojasi į rinką, siekdama kurti, pristatyti ir pritaikyti vertę turinčius produktus ar paslaugas, kurie atitiktų rinkos poreikius ir norus bei užtikrintų ilgalaikę verslo sėkmę. Tai daugiau nei tiesiog reklama ar pardavimų skatinimas – tai strategiškai grindžiamas procesas su daug komponentų.

Norint turėti sėkmingą marketingą versle, svarbu suprasti ir įgyvendinti šiuos svarbius komponentus:

 1. Rinkos supratimas: Gerą marketingą lemia gilus ir išsamus rinkos supratimas. Tai apima ne tik demografinę informaciją, bet ir psichografinius aspektus, klientų elgesio analizę, konkurentų veiklos stebėjimą ir kitus faktorius, kurie leidžia geriau suprasti rinką ir jos poreikius.
 2. Strateginis planavimas: Sėkmingas marketingas prasideda nuo aiškiai apibrėžtų tikslų ir strategijos, kaip juos pasiekti. Tai apima segmentavimą, taikymą, diferenciaciją ir pozicionavimą (STP strategija), kurie padeda nukreipti resursus į tinkamus rinkos segmentus ir pasiekti pageidaujamą poziciją rinkoje.
 3. Kūrybiškumas ir inovacijos: Geras marketingas yra kūrybiškas ir inovatyvus. Tai reiškia nuolatinį naujų idėjų generavimą, originalių prekių ar paslaugų kūrimą, taip pat kūrybišką požiūrį į komunikaciją su klientais.
 4. Integracija ir kanalų valdymas: Svarbu sukurti integruotą marketingo strategiją, kuri apima įvairius komunikacijos kanalus – nuo tradicinės reklamos iki internetinių platformų ir socialinių tinklų. Kanalų valdymas ir jų tinkamas derinimas padeda pasiekti tikslinę auditoriją ir palaikyti konsistentišką žinučių sklaidą.
 5. Rezultatų matavimas ir analizė: Geras marketingas yra orientuotas į rezultatus. Tai reiškia nuolatinį rezultatų stebėjimą, skaičiavimą ir analizę, naudojant įvairius metrikų rodiklius, tokius kaip ROAS, konversijų rodikliai, klientų lojalumas ir kt. Tik nuolatinis duomenų analizavimas leidžia gerinti strategiją ir maksimizuoti investicijų grąžą.

Geras marketingas yra dinamiškas ir nuolat kintantis procesas, kuris reikalauja pastangų, išmanymo ir atnaujinimo, tačiau tinkamai įgyvendintas jis gali būti galingu įrankiu verslo augimui ir sėkmei.

Kokios būtinos priemonės efektyviam marketingui?

Efektyvus marketingas reikalauja integruotos ir gerai suplanuotos strategijos, kuri apima įvairias priemones ir veiklas, leidžiančias pasiekti norimus rezultatus. Štai keletas būtinų priemonių, kurias verta įtraukti į marketingo strategiją:

1. Duomenų kaupimas ir analizė:

 • Įmonė turėtų aktyviai rinkti ir analizuoti duomenis apie savo klientus, jų elgesį ir poreikius.
 • Naudojant duomenų analizės įrankius, galima giliau suprasti klientų įpročius ir kurti personalizuotus pasiūlymus.
 • Duomenys padeda sugeneruoti geresnius USP.

2. Pardavėjų mokymas ir metodikų naudojimas:

 • Pasirinkus tinkamą metodiką, galima geriau suprasti klientų poreikius ir sėkmingiau užbaigti pardavimus.
 • Pardavėjai turėtų būti mokomi naudoti įvairias pardavimo metodikas, tokias kaip.

Galimos įvairios pardavimų metodikos:

FAB: Šis metodas orientuotas į produktą ar paslaugą, jos savybes, privalumus ir naudą klientui. Pardavėjai mokomi pateikti informaciją apie produktą ar paslaugą taip, kad būtų pabrėžti jos privalumai ir pritaikymo galimybės klientui.

AIDA: Ši metodika apima penkias pardavimo stadijas – dėmesį, susidomėjimą, troškimą, veiksmą ir palaikymą. Pardavėjai mokomi kiekvienoje stadijoje taikyti tinkamas komunikacijos strategijas, siekiant paskatinti klientus įsigyti produktą ar paslaugą.

SPIN: SPIN metodika susideda iš keturių pagrindinių klausimų tipų – situacijos, problemos, išvados ir sprendimo. Pardavėjai mokomi identifikuoti kliento poreikius ir problemas, taip pat pasiūlyti tinkamus sprendimus, kurie atitinka kliento poreikius.

NEAT: Šis metodas padeda identifikuoti kliento poreikius ir motyvaciją, o taip pat suprasti galimus iššūkius ar prieštaravimus. Pardavėjai mokomi klausimais ir diskusijomis atrasti kliento tikrąsias vertybes, poreikį ir pateikti sprendimus, kurie tai atitinka.

„Challenger Sales“: Ši metodika remiasi pardavėjo gebėjimu iškelti klausimus, iškviesti pirkėjų mintis ir iššūkius jų mąstymui. Pardavėjai mokomi kurti vertę per iššūkius ir problemų sprendimą, o ne tik teikiant informaciją.

„Solution Selling“: Šis metodas akcentuoja poreikio identifikavimą ir pasiūlymo pritaikymą individualiai klientui. Pardavėjai mokomi analizuoti kliento situaciją, rasti problemas ir pasiūlyti individualius sprendimus.

„Consultative Selling“: Šis metodas grindžiamas konsultavimu ir bendravimu su klientais, siekiant suprasti jų poreikius ir teikti tinkamas paslaugas ar sprendimus. Pardavėjai mokomi būti kliento patarėjais ir partneriais verslo sprendimų priėmimo procese.

„Transactional Selling“: Šis metodas yra orientuotas į greitus ir pakartotinius pardavimus, remiantis sandorio sudarymu ir prekės ar paslaugos savybių pristatymu. Pardavėjai mokomi efektyviai prezentuoti produktą ar paslaugą ir užbaigti sandorį.

„Social Selling“: Šis metodas pasitelkia socialinius tinklus ir interneto platformas kaip priemonę ryšiams su klientais kurti ir palaikyti. Pardavėjai mokomi kurti tinklaraščius, turinį ir bendrauti su klientais per socialinius tinklus siekiant kurti santykius.

„Relationship Selling“: Šis metodas remiasi ilgalaikiais santykiais su klientais ir jų poreikių supratimu. Pardavėjai mokomi kurti ir palaikyti ilgalaikius ir abipusiai naudingus santykius su klientais, kurie padeda užtikrinti pakartotinius pardavimus ir klientų lojalumą.

3. Pirkėjų sąnaudų analizė ir pelno lyginimas:

 • Svarbu skaičiuoti vidutines pirkėjo pritraukimo sąnaudas ir lyginti jas su gaunamu pelnu.
 • Tai padeda nustatyti pelningiausias pirkėjų grupes ir optimizuoti pardavimų išteklius.

4. Ryšių valdymas su klientais:

 • Kompanija turėtų kurti ilgalaikius ir abipusiai naudingus santykius su klientais, neapsiribodama tik pardavimais.
 • Aktyvių ryšių valdymo strategijų įgyvendinimas gali padėti stiprinti lojalumą ir klientų įsipareigojimą.

5. Kryžminio pardavimo programos ir skatinimas:

 • Programos, skatinančios kryžminius pardavimus, gali padidinti klientų vidutinį pirkimą ir bendrą pardavimų vertę.
 • Skatinimo priemonės, tokios kaip nuolaidų ar premijų sistema, gali paskatinti klientus įsigyti papildomų produktų ar paslaugų.

6. Pirkėjų vertinimas ir segmentavimas:

 • Svarbu ne tik vertinti pirkėjus kaip pirkėjus, bet ir kaip ilgalaikius klientus ar net partnerius.
 • Segmentavimas leidžia taikyti diferencijuotas strategijas ir geriau atitikti klientų poreikius.

7. Pardavimų proceso optimizavimas:

 • Analizuojant pardavimų procesą, galima identifikuoti efektyvumo trūkumus ir tobulinti pardavimo kanalus bei procesus.
 • Tai padeda užtikrinti sklandų ir efektyvų pardavimo procesą ir eigą, kurią lengviau supranta ir priima klientai.

8. Reklamos ir prekės ženklų vadyba:

 • Kruopščiai planuota reklamos strategija ir prekės ženklo vadyba padeda kurti stiprią ir teigiamai suvokiamą įmonės reputaciją.
 • Rinkinys nuoseklių reklaminių komunikacijos priemonių skatina prekės ženklą ir padeda atskirti jį nuo konkurentų.

9. Nuolatinis rinkos tyrimas ir konkurencijos stebėjimas:

 • Aktualios rinkos informacijos stebėjimas padeda geriau suprasti rinkos tendencijas ir klientų poreikius.
 • Nuolatinis konkurentų stebėjimas leidžia identifikuoti konkurencinius pranašumus ir galimus pavojus.

10. Nuolatinis tobulėjimas ir inovacijos:

 • Kompanija turėtų skatinti nuolatinį tobulėjimą ir inovacijas, siekdama laiku prisitaikyti prie kintančių rinkos sąlygų.
 • Inovatyvūs sprendimai ir produktai padeda išsiskirti iš konkurencijos ir pritraukti naujus klientus.

Šios būtinos priemonės sudaro tvirtą pagrindą efektyviam marketingui, kuris orientuojasi į rezultatus ir ilgalaikę verslo sėkmę. Integravus šias priemones į bendrą strategiją ir jas tinkamai įgyvendinus, galima pasiekti tikslus ir išsiskirti iš konkurentų.

Skirtingos makretingo rūšys – ką pasirinkti?

Pasirinkti tinkamą marketingo rūšį yra esminis žingsnis sėkmingos rinkodaros strategijos kūrime, kuris leidžia įmonėms efektyviai pasiekti savo tikslinę auditoriją ir norimus rezultatus.

 1. Televizijos reklama: Televizijos reklama yra brangi, tačiau solidžiai atrodanti ir sugeba pasiekti didelę auditoriją. Reklamos kainos dažnai matuojamos pagal GRP (angl. Gross Rating Point) rodiklį, kuris parodo, kiek procentų potencialios auditorijos buvo pasiektos reklamos peržiūrėjimuose. Tai yra pagrindinis rodiklis, naudojamas vertinant televizijos reklamą. Įprastai televizijos reklamą naudoja stambiausi verslai, pavyzdžiui „SwedBank“, „Allianz“ ar kt., kadangi jiems reikalingi dideli rinkodaros biudžetai.
 2. Radijo reklama: Radijo reklama yra palyginti pigesnė nei televizijos reklama ir gali būti veiksminga, ypač norint pasiekti vietinę auditoriją. Reklamos kainos dažnai nustatomos pagal CPRP (angl. Cost per Rating Point) rodiklį, kuris parodo, kiek kainuoja reklama, kurią pasiekia vienas procentas auditorijos. Radijo reklamą dažnai pasirenka mažesni verslai, siekiantys pritraukti vietinę auditoriją. Pvz. norint pasiekti pajūryje esančią tikslinę auditoriją, galima rinktis reklamą tokiose radijo stotyse kaip „Neringa FM“, „Laluna“ ar kt.
 3. Spaudos reklama: Spaudos reklama apima skelbimus laikraščiuose, žurnaluose ir kitose spausdintose publikacijose. Tai gali būti efektyvi priemonė norint pasiekti konkretų rinkos segmentą. Reklamos kainos dažnai skaičiuojamos pagal puslapių arba spaudos tiražo dydį. Spaudos reklamą dažnai naudoja įvairūs verslai.
 4. Reklama internete: Internetinė reklama apima reklamos skleidimą per interneto svetaines, socialinius tinklus, paieškos variklius ir kt. Tai yra lankstus ir dažnai labai tikslus reklamos taikymas. Reklamos kainos gali skirtis, priklausomai nuo naudojamos platformos, bet dažniausiai jos yra nustatomos pagal PPC / CPC (angl. Cost per Click) arba CPM (angl Cost per Mille) modelius. Internetinę reklamą dažnai naudoja tiek stambūs, tiek maži verslai.
 5. Lauko reklama: Lauko reklama apima reklamų publikavimą lauke, pasitelkiant tokias priemones kaip stendai, reklaminiai skydai, reklaminės lentos ant pastatų ir kt. Tai gali būti efektyvi priemonė pritraukti praeivius, ypač miesto centre arba judriose vietose. Reklamos kainos priklauso nuo vietos populiarumo ir matuojamos pagal nuomos laikotarpį arba reklamos vietas. Lauko reklamą dažniausiai naudoja tiek stambūs, tiek maži verslai.

Kiekvieną iš šių marketingo kanalų reikia vertinti atsižvelgiant į įmonės tikslus, rinką, turimus išteklius ir kitus faktorius. Svarbu pasirinkti tinkamiausią marketingo rūšį, kuri padės pasiekti norimus rezultatus efektyviai ir efektingai.

Verslo plėtra: kur bus sekantis tarptautinio marketingo ir veiklos žingsnis?

Norint išsirinkti į kurią kitą šalį plėsti verslą, pradėkite nuo kruopštaus pirminio rinkos tyrimo. Naudodami „Google KeyWords Planner“ ir kitas internetines priemones, įvertinkite potencialias šalis ir jų rinkų dydį. Išanalizuokite susijusius raktažodžius, paieškos apimtis ir konkurenciją. Taip pat įvertinkite šalies ekonominę situaciją, reguliavimą bei kultūrines ypatybes. Galiausiai, remdamiesi surinkta informacija, nuspręskite, kuri šalis atrodo tinkamiausia jūsų verslo plėtrai, atsižvelgiant į jūsų tikslus, resursus ir galimybes prisitaikyti prie naujų rinkų.

Kas svarbu, renkantis naujas rinkas?

Rinkos dydis, konkurencija, ekonominė situacija, mokėjimai ir atsiskaitymai, mokesčiai, kultūriniai skirtumai, kalba, aptarnavimo greitis ir kokybė.

Įsitraukimas į tarptautinį marketingą atveria platų pasaulį įmonėms, leidžia pasiekti naują auditoriją ir sukurti stiprų verslo įvaizdį globalioje rinkoje. Vienas iš ryškesnių pavyzdžių – „Airbnb“, kuris sėkmingai įgyvendino tarptautinio marketingo strategiją, akcentuodamas pasitikėjimą ir bendruomenės dvasią. „Airbnb“ ne tik siūlo alternatyvą viešbučiams, bet ir skatina turistus įsitraukti į vietinę kultūrą, bendrauti su gyventojais ir patirti naujus įspūdžius. Jų marketingo kampanijos dažnai pabrėžia ne tik patogumą, bet ir unikalias kelionių patirtis, kurios tampa nepakartojamos dėl bendravimo su vietos gyventojais.

Kitas galingas pavyzdys yra „Amazon“, didžiausia internetinė prekybos platforma, kuri veikia visame pasaulyje. „Amazon“ demonstruoja, kaip internetinė prekyba gali būti efektyvus būdas pasiekti tarptautinę auditoriją. Su plačiu prekių asortimentu ir patikima pristatymo sistema, „Amazon“ pritraukia klientus iš skirtingų šalių ir kultūrų, siūlydama jiems individualizuotas prekes ir paslaugas, pritaikytas jų poreikiams.

Taigi, tarptautinis marketingas yra ne tik verslo plėtros galimybė, bet ir būdas kurti stiprų bendravimo tinklą su visu pasauliu. Įmonės, kurios geba prisitaikyti prie skirtingų rinkų ir kultūrų bei sukurti emocinį ryšį su savo klientais, gali pasiekti didelį tarptautinės verslo sėkmės laipsnį.

Kokie pagrindiniai marketingo automatizavimo įrankiai? Kokius naudoti?

Marketingo automatizavimo įrankiai gali padėti įmonėms efektyviau valdyti ir optimizuoti savo marketingo veiklą. Kai kurių iš jų yra:

 • HubSpot“ – šis įrankis siūlo plačią marketingo automatizavimo platformą, apimančią el. laiškų rinkodarą, socialinių tinklų valdymą, turinio kūrimą ir sekimą bei pardavimų valdymą.
 • Mailchimp“ – tai populiari el. laiškų rinkodaros platforma, kuri taip pat siūlo galimybes automatizuoti el. laiškų siuntimą pagal vartotojų veiksmus.
 • Salesforce Marketing Cloud“ – ši platforma suteikia įvairių marketingo automatizavimo galimybių, įskaitant turinio kūrimą, el. laiškų rinkodarą, reklamų valdymą ir analizę.
 • ActiveCampaign“ – tai marketingo automatizavimo platforma, kuri siūlo įvairius įrankius, tokius kaip el. laiškų rinkodara, automatizuoti užduotis ir pardavimų valdymą.
 • Marketo“ – ši platforma suteikia galimybes kurti, valdyti ir stebėti marketingo kampanijas, taip pat siūlo el. laiškų rinkodaros ir pardavimų automatizavimo įrankius.

Pasirinkimas tarp šių įrankių priklauso nuo įmonės poreikių, biudžeto ir verslo tikslų. Svarbu išanalizuoti kiekvieno įrankio funkcijas ir galimybes, kad galėtumėte pasirinkti tinkamiausią jūsų verslui.

Keleta idėjų ir mikro-momentų, ką galimą automatizuoti marketinge:

 1. Naujų prenumeratorių pasveikinimas ir pasiūlymas naudotis unikaliu registracijos nuolaidos kodu ribotą laiką.
 2. Perspėjimas apie pasiekimus, ribas, lygius ir kt. Pvz. kad hostingo planas netrukus viršys limitus.
 3. Automatiniai el. laiškai su pasiūlymais klientams, pagal veiksmus svetainėje arba ankstesnius pirkimus.
 4. Socialinių tinklų skelbimų planavimas ir tvarkaraštis, kad įrašai būtų paskelbti tam tikru metu, kai yra didžiausias vartotojų aktyvumas.
 5. Automatinis turinio generavimas, kuris paskatintų klientų sąveiką ir pasidalijimą jūsų turiniu socialiniuose tinkluose.
 6. Segmentuotų el. laiškų siuntimas pagal klientų pageidavimus, istoriją ar demografinę informaciją, kad būtų teikiami tik jiems aktualūs pranešimai.
 7. El. laiškų serijos kiekvienam etapui. Automatiškai išsiunčia informaciją apie naujas prekes ar paslaugas, kai klientas išreiškia susidomėjimą. Arba informuoti pirkėją apie kiekvieną prekės pristatymo etapą el. paštu.
 8. Automatinis klientų aptarnavimas per internetinę svetainę ar socialinius tinklus naudojant įrankius, tokius kaip „chatbotai“, atsakyti į dažniausiai užduodamus klausimus arba nukreipti klientą į tinkamą aptarnavimo žmogų.
 9. Automatiniai klientų lojalumo programų sekimo ir atnaujinimo pranešimai, kurie paskatintų klientus dalyvauti ir naudotis programomis.
 10. Periodiniai priminimai, apie numatytus atlikti darbus ar veiksmus, kurie dar nepadaryti.

Taigi, automatizavimo galimybių yra įvairių, čia tik keletas jų. Bene svarbiausias marketingo automatizavimo tikslas yra – atlikti veiksmus, kurie labai svarbūs, turi būti atlikti laiku ir kokybiškai. Ir žinoma sumažinti žmogiškių išteklių sąnaudas.

Reklamos agentūra » Žodynas » Reklama » Marketingas (Marketing)

Kaip padidinti pardavimus?

Susisiekite ir gaukite individualų pasiūlymą Jūsų verslui! O gal domina „Google Ads“ reklama?