Reklamos agentūra » Google Ads » Apibrėžimai » „Google“ reklamos kaina

„Google“ reklamos kaina

„Google“ reklamos kaina yra svarbus aspektas, įtakojantis įmonių reklamos strategijas ir finansinę naudą. Kaina gali skirtis pagal skirtingus kainodaros modelius, kuriuos siūlo „Google Ads“ platforma. Sąvoka „Google“ reklamos kaina yra labiau bendrinė, kartais pagal šią savoką ieškoma „Google Ads“ reklamos administravimo kainos, o kartais tiesiog reklamos paspaudimų kainos arba reklamos biudžeto. Tad aptarkime viską išsamiai.

Mažiems projektams „Google“ reklamos kaina gali būti apie: 150-200 €/mėn. + PVM už administravimo paslaugas ir apie 300-500 €/mėn. + PVM reklamos biudžetas.

Vykdant reklamos kampanijas patiems , mokėsite tik už „Google Ads“ gaunamą srautą arba rezultatą, o pasirinkus reklamos agentūrą, bus pridedamas ir administravimo mokestis (mažiems projektams nuo 150-200 €/mėn. + PVM), tačiau išvengsite gausybės klaidų, bus pritaikytos naujos funkcijos, išbandytos strategijas ir taip galutiniame rezultate vis tiek gausite didesnę reklamos grąžą, bei sutaupysite laiko.

Kainodaros modeliai

 • CPC (Cost Per Click) modelis: Tai yra vienas iš populiariausių kainodaros modelių, kuriame reklamojuojantysis mokama už kiekvieną paspaudimą į jo skelbimą. Šis modelis leidžia efektyviai stebėti reklamos našumą, nes mokestis susijęs tik su faktiniu vartotojo veiksmu.
 • CPM (Cost Per Mille) modelis: CPM modelyje reklamuotojas moka už kiekvieną tūkstantį parodymą („mille“). Tai yra efektyvus būdas padidinti prekės ženklo žinomumą ir matuoti reklamos matomumą, tačiau tai nėra susiję su konkrečiais paspaudimais.
 • CPA (Cost Per Acquisition) modelis: CPA modelyje mokama tik už konkretų veiksmą, pvz., pardavimą arba užsakymą, kurį vartotojas atlieka po reklamos paspaudimo. Tai orientuota į konkrečius verslo rezultatus, todėl gali būti naudinga tiems, kurie siekia tiesioginio konversijų padidinimo.

„Google Ads“ reklamos kaina yra kompleksiškas dydis, priklausantis nuo įvairių faktorių, kurie įtakoja, kiek reklamuotojas turės sumokėti už skelbimų rodymą. Supratimas apie šiuos faktorius yra esminis norint optimizuoti reklamos biudžetą ir pasiekti efektyvų reklamos našumą.

Faktoriai, kurie daro įtaką „Google Ads“ reklamos kainai

Kas daro įtaką „Google“ reklamos kainai:

 1. Raktiniai žodžiai yra pagrindinis veiksnys, nulemiantis reklamos kainą. Populiarūs arba konkurencingi raktiniai žodžiai gali padidinti kainą, nes daugelis reklamuotojų konkuruoja dėl tų pačių žodžių.
 2. Konkurencija tarp reklamuotojų dėl tų pačių raktinių žodžių taip pat daro įtaką reklamos kainai. Kuo didesnė konkurencija, tuo gali kilti aukštesnės reklamos kainos.
 3. Reklamos pozicija rezultatuose taip pat turi įtakos kainai. Aukštesnė pozicija gali reikalauti didesnio biudžeto, tačiau gali padėti pasiekti didesnį matomumą ar konversijų kiekį.
 4. „Ad Rank“, kurį lemia reklamos kokybė, paspaudimų dažnumas ir reklamos lango ploto santykis, taip pat daro įtaką reklamos kainai. Kuo geresnis „Ad Rank“, tuo gali būti mažesnė reklamos kaina.

„Google Ads“ reklamos biudžeto valdymas

„Google Ads“ reklamos kaina priklauso nuo efektyvaus biudžeto valdymo. Trys pagrindiniai biudžeto valdymo aspektai, kurie gali turėti įtakos reklamos kainai ir jos našumui:

Dienos biudžetas: Tai yra suma, kurią reklamuotojas yra pasiruošęs išleisti per vieną dieną. Tvarkingas dienos biudžeto nustatymas padeda kontroliuoti ir riboti kasdienines išlaidas, užtikrinant, kad biudžetas būtų paskirstytas optimaliai per visą dienos laikotarpį. Svarbu suprasti, kad nustatytas dienos biudžetas gali svyruoti, t.y. nustačius 50 €/dien., vieną dieną gali išleisti 70 €, kitą 50 €, o trečią 20 €. Dienos biudžetai svyruoja, tačiau bendras 30 dienų vidurkis neviršys nustatytos 50 €/dien. ribos.

Biudžeto periodiškumas: Skirtingi laikotarpiai gali reikalauti skirtingų biudžetų, atsižvelgiant į potencialų klientų aktyvumą. Sezoniniai veiksniai ar specialios akcijos gali keisti poreikį didesniam ar mažesniam biudžetui, todėl svarbu reguliariai peržiūrėti ir prisitaikyti biudžetą pagal besikeičiančias sąlygas. Pvz. daugumai el. parduotuvių pardavimai padidejė gruodžio mėnesį, tačiau sumažėja sausio mėnesį.

Biudžeto optimizavimas: Tai procesas, kurio metu nuolat stebima ir tobulinama biudžeto paskirstymo strategija. Tai apima raktinių žodžių pasirinkimą, reklamos skelbimo pozicijos koregavimus (koreguojant reklamos tekstus, raktažodžius ir kt.) ir kitus veiksmus, norint pasiekti geriausią reklamos našumą už paskirtą biudžetą.

Kaip skaičiuojamas „Google Ads“ reklamos biudžetas ir išlaidos?

„Google Ads“ reklamos platforma taiko vidutinio dienos biudžeto metodą. Nustačius 100 €/dien., galite kasdien mokėti skirtingą sumą, tačiau bendras mėnesio investuotas biudžetas neviršys 100 €/dien., o tiksliau 30,4 x 100 € = 3040 € (30,4 vidutiniškai dienų per mėnesį). Tačiau kaip skaičiuojamas reklamos biudžetas, jeigu jis nuolat pakeičiamas prie „Google Ads“ reklamos kampanijų nustatymo?

Pavyzdys:

Balandžio 1 d. nustatome 300 €/dien., balandžio 9 d. pakeičiame į 200 €/dien., tada balandžio 18 d. pakeičiame į 100 €/dien.

Bendras balandžio mėnesio investuojamas biudžetas bus:

300 € x 8 = 2400 €.

200 € x 9 = 1800 €.

100 € x 14 = 1400 €.

VISO: 2400 € + 1800 € + 1400 € = 5600 €.

Kainos nustatymo strategijos

„Google Ads“ reklamos kaina gali būti valdoma skirtingomis strategijomis, kurios leidžia reklamuotojams optimaliai pritaikyti biudžetą ir pasiekti pageidaujamus rezultatus. Šiame straipsnyje apžvelgsime tris pagrindines kainos nustatymo strategijas, kuriomis galima pasinaudoti „Google Ads“ platformoje.

Rankinio nustatymo kainos strategija: Tai yra klasikinė strategija, kurioje reklamuotojas rankiniu būdu nustato, kiek jis yra pasiruošęs mokėti už vieną paspaudimą arba tūkstantį parodymų. Ši strategija suteikia didelį kontroliavimą, leidžiant nustatyti tikslias kainas ir optimizuoti biudžetą pagal poreikius.

Automatinis kainos nustatymas: Ši strategija leidžia „Google Ads“ sistemai automatiškai nustatyti optimalias paspaudimo kainas arba parodymų CPM (angl. Cost Per Mille) vertes, atsižvelgiant į konkurenciją ir kitus veiksnius. Tai yra efektyvi strategija tiems, kurie nori sumažinti rankinio valdymo krūvį ir pasinaudoti plataus masto duomenų analize.

Konversijų vertinimo strategijos: Šios strategijos nukreiptos į konkrečius veiksmus, tokius kaip pardavimai ar užklausų formų užpildymas. Reklamos kaina nustatoma ne pagal paspaudimus ar parodymus, bet pagal faktinius konversijų rezultatus. Tai leidžia efektyviai investuoti į reklamą, siekiant didesnių verslo rezultatų.

„Google Ads“ reklamos rezultatų analizė

Reklamos rezultatų analizė yra esminė dalis, siekiant suprasti „Google Ads“ kampanijos efektyvumą ir investicijų grąžą. Šiame straipsnyje apžvelgsime pagrindinius veiksnius, kuriuos verta įvertinti analizuojant reklamos kainą ir jos poveikį verslui.

 1. ROI (Return on Investment) arba ROAS (Return on Ads Spent): Šie rodikliai yra kritiniai vertinant reklamos kampanijos pelningumą. ROI išreiškia, kiek pelno gauta investuojant, o ROAS atspindi, kiek pajamų sugeneruota už kiekvieną reklamai išleistą eurą. Šie skaičiai padeda nustatyti, ar reklama atneša pelną ar turėtų būti tobulinama.
 2. Reklamos efektyvumo matavimai: Tai apima įvairius metrikus, tokius kaip paspaudimų (angl. click-through rate), parodymų (angl. impressions) ir konversijų (angl. conversions) analizę. Matuojant šias metrikas, galima nustatyti, kaip efektyviai pasiekiama auditorija ir kaip gerai reklama vykdo numatytus tikslus.
 3. Konversijos sekimas: Būtina priemonė vertinant reklamos našumą. Tai leidžia stebėti vartotojų veiksmus nuo paspaudimo iki norimo rezultato, pvz., pardavimo ar užklausos formos pildymo. Konversijų sekimas leidžia įvertinti reklamos poveikį verslo rezultatams.

Reklamos rezultatų analizė yra būtina siekiant įvertinti „Google Ads“ kampanijos efektyvumą ir investicijų grąžą. Pagrindiniai veiksniai, į kuriuos reikia atsižvelgti, apima ROI ir ROAS rodiklius, kurie nustato pelną investuojant ir pajamas už kiekvieną reklamai išleistą eurą. Be to, svarbu atlikti reklamos efektyvumo matavimus, įskaitant paspaudimų, parodymų ir konversijų analizę.

Lokalizacija ir geografija: reklamos kainos skirtumai

Lokalizacija ir geografija gali turėti reikšmingą įtaką „Google Ads“ reklamos kainai. Aptarkime, kaip vietinė reklama ir geografiniai veiksniai gali paveikti reklamos kainos skirtumus ir kaip tai gali būti vertinga strateginė priemonė verslo augimui.

Vietinė reklama – kainos skirtumai

Vietinės reklamos kainos gali labai skirtis nuo nacionalinių ar globalių kampanijų. Ši skirtumas gali atsirasti dėl vietos paklausos ir pasiūlos savybių, konkurencijos lygio bei regiono ekonominės būklės. Supratimas apie šiuos faktorius leidžia efektyviau planuoti ir valdyti biudžetą vietinėse rinkose.

Geografiniai veiksniai darantys įtaką kainai

Skirtingi geografiniai regionai gali turėti įvairias reklamos kainų tendencijas. Kainų skirtumai gali kilti dėl gyventojų perkamosios galios, pajamų, kultūrinių ypatybių ar sezoniškumo. Analizuojant šiuos veiksnius, galima priimti informuotus sprendimus dėl reklamos investicijų į skirtingas geografinės vietovės rinkas.

Pavyzdžiui jeigu turime įmonę, kuri instaliuoja saulės elektrines ir pagal atgiltruotus vietovės duomenis matome, jog pigesnės ir kokybiškesnės užklausos ateina iš Marijampolės, tai galime pasirinkti kainos pasiūlymo kėlimą pagal šią lokaciją arba net padaryti atskirą kampaniją šiam miestui.

Pastabas: reikia suprasti, kad lokacijos taikymas pagal miestus nėra iki galo tikslus, todėl dažnai atsisakoma šios strategijos.

„Google Ads“ reklamos kaina: sezoniniai veiksniai

Sezoniniai veiksniai gali turėti didelę įtaką „Google Ads“ reklamos kainai, nes skirtingais laikotarpiais paklausa gali labai skirtis. Panagrinėkime, kaip sezoniniai faktoriai veikia reklamos kainą, pateikdami realius pavyzdžius ir patarimus – kaip geriau prisitaikyti prie šių svyravimų.

 • Aukščiausios paklausos sezonai: Pavyzdžiui, Kalėdiniai ar vasaros atostogų laikotarpiai dažnai sukelia didelę paklausą įvairiose pramonės šakose. Per šiuos laikotarpius reklamos konkurencija gali padidėti, o tai gali atspindėti ir kainą per paspaudimą (CPC). Norint išlaikyti efektyvumą, būtina išankstinė reklamos planavimo strategija, didinant biudžetą ir prisitaikant prie didelės konkurencijos.
 • Žemos paklausos sezonai: Tam tikrais laikotarpiais paklausa gali sumažėti, pavyzdžiui, po šventinių prekių akcijų arba po sezono, kai yra mažiau vartotojų poreikių. Per šiuos laikotarpius reklamuotojai gali pasinaudoti mažesniu CPC ir optimizuoti reklamos biudžetą, taip sumažindami išlaidas.
 • Sezoninių kainų svyravimai: Reklamos platformos gali automatiškai prisitaikyti prie sezoninių pokyčių. Pavyzdžiui, jei daugelis konkurentų didina biudžetus per aukščiausios paklausos sezoną, „Google Ads“ gali automatiškai padidinti jūsų CPC, kad išlaikytų konkurencinį lygį.

Metinis reklamos biudžeto paskirstymas pagal produktus
Visapusiškas supratimas apie sezoninius veiksnius yra būtinas efektyviam „Google Ads“ reklamos biudžeto valdymui. Prisitaikymas prie aukščiausios paklausos ir proaktyvus planavimas žemose paklausos situacijose gali optimizuoti išlaidas ir pagerinti reklamos našumą. Arba galite pasinaudoti patarimai – kaip efektyviai paskirstyti metinį reklamos biudžetą tarp skirtingų produktų.

„Google Ads“ reklama – įtakos darymas kainai

Efektyvus įtakos darymas „Google Ads“ reklamos kainai yra svarbus siekiant optimizuoti biudžetą ir gauti maksimalų našumą. Šiame straipsnyje išnagrinėsime strategijas, kaip aktyviai valdyti ir optimizuoti reklamos kainą, pateikdami konkrečius pasiūlymus ir praktinius patarimus.

Nuolaidos ir specialios sąlygos

Kartais reklamuotojai gali pasinaudoti nuolaidomis arba specialiomis sąlygomis, kad sumažintų reklamos išlaidas. Tai gali apimti sezonines nuolaidas, akcijas arba lojalumo programas. Taikant šias strategijas, galima įtakoti reklamos kainą ir skatinti klientus veikti per konkrečius laikotarpius. Pvz. užsakant „Google Ads“ reklamą, per „Fortema“ reklamos agentūrą, naujiems klientams yra galimybė gauti iki 300-350 € reklamos kreditą dovanų.

300-350 € „Google Ads“ reklamos kreditas dovanų, naujiems klientams per „Fortema“ reklamos agentūrą.

Biudžeto valdymo pasiūlymai

Sklandus biudžeto valdymas yra raktas į sėkmingą reklamos kainos kontrolę. Tai apima dienos biudžeto efektyvų panaudojimą, sezoninių pritaikymų poreikį ir nuolatinius stebėjimus. Pasitelkus automatinius įrankius ir duomenų analizę, galima dinamiškai prisitaikyti prie rinkos pokyčių ir optimizuoti išlaidas.

Svarbu: Gali nutikti taip, kad „Google Ads“ sistema Jums siūlys didinti reklamos biudžetus ir manysite, jog reklamos grąžą išliks tokia pat. Neturintiems patirties su šia reklamos platforma, kartais gali tekti nusivilti, todėl rekomenduojamą kreiptis į reklamos specialistus.

Reklamos grupės ir raktiniai žodžiai

Tikslinė reklamos grupių ir raktinių žodžių parinktis gali turėti didelę įtaką kainai. Panaudojant atitinkamus raktinius žodžius ir suderintas reklamos grupes, galima pasiekti gerą „Ad Rank“, o tai gali lemti mažesnes reklamos išlaidas. Kruopštus raktinių žodžių tyrimas ir nuolatinis jų atnaujinimas padeda išlaikyti efektyvumą.

„Google Ads“ reklama: kainų skaidrumas ir apskaita

Skaidri reklamos kainų apskaita yra esminė, siekiant efektyviai valdyti biudžetą ir suprasti investicijų grąžą. Apžvelgsime, kaip „Google Ads“ reklamos kainų skaidrumas ir tinkama apskaita gali padėti reklamuotojams pasiekti geriausius rezultatus ir efektyviai investuoti į reklamą.

 1. Reklamos sąskaitos: Rinkdamiesi „Google Ads“ reklamos kampaniją, reklamuotojai turėtų atidžiai išnagrinėti apmokėjimų išdėstymą. Tai apima informaciją apie mokėtus paspaudimus, parodymus ir konversijas. Skaidrus sąskaitos struktūrizavimas leidžia reklamuotojams aiškiai matyti, kaip biudžetas paskirstomas skirtingose kampanijose ir reklamos grupėse. Skaidrumui užtikrinti „Google Ads“ pateikia ne tik statistines ataskaitas, bet ir sugeneruoja sąskaitas kiekvieną mėnesį ar dažniau.
 2. Kainų skaidrumo politika: „Google Ads“ taiko aiškią kainų skaidrumo politiką, kuri leidžia reklamuotojams tiksliai suprasti, už ką jie moka. Tai apima informaciją apie paspaudimo kainą (CPC), tūkstantį parodymų kainą (CPM) ir kitus mokesčius. Visą tai suteikia skaidrumą ir leidžia efektyviau planuoti bei vertinti reklamos našumą.
 3. Kainų apskaitos įrankiai: „Google Ads“ platforma teikia įvairius įrankius, leidžiančius reklamuotojams stebėti ir analizuoti reklamos kainas. Tai apima įrankius, kurie suteikia informaciją apie raktinius žodžius, kampanijas, ir konversijų sekimą. Naudojant šiuos įrankius, reklamuotojai gali dinamiškai reguliuoti biudžetą ir optimizuoti reklamą, siekdami geriausių rezultatų.

Efektyvus „Google Ads“ reklamos kainų skaidrumas ir apskaita ne tik leidžia reklamuotojams tikslingai planuoti biudžetą, bet ir užtikrina skaidrumą bei aiškumą dėl mokamų paslaugų. Tinkamai naudojant kainų skaidrumo politiką ir apskaitos įrankius, reklamų kampanijos gali būti geriau optimizuojamos, o investicijos tampa dar veiksmingesnės.


Skaitykite daugiau („Google Ads reklama“):
Reklamos agentūra » Google Ads » Apibrėžimai » „Google“ reklamos kaina

Kaip padidinti pardavimus?

Susisiekite ir gaukite individualų pasiūlymą Jūsų verslui!